logo

W porównaniu z wiecznością czas spędzony na ziemi jest krótszy niż mgnienie oka. A jednak Twoja wieczność zależy od tego, w co zdecydujesz się wierzyć tu na ziemi. To najważniejsza decyzja, przed jaką kiedykolwiek staniesz, a zatem zastanów się dobrze.

Co trzeba zrobić?

Pewna młoda kobieta, której wręczono tę ulotkę, zapytała: "Co trzeba zrobić, żeby zostać chrześcijanką?". Chrześcijaństwo nie polega na tym, co możesz zrobić czy osiągnąć, ale na tym, co Bóg zrobił dla Ciebie. Biblia mówi o tym w następujący sposób:

"Bowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy - nie zginął, ale miał życie wieczne." (Jana 3,16)

"Co mam czynić, abym był zbawiony?" Apostoł Paweł odpowiedział: "-Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony." (Dzieje Apostolskie 16,30-31.33)

Bóg dał nam tak prosty sposób na zbawienie, że każdy może z niego skorzystać. Jeżeli zdecydujesz się uwierzyć w Jezusa, Bóg będzie Twoim Ojcem, a Ty staniesz się Jego ukochanym dzieckiem. Staniesz się częścią Jego nieprzemijającego Królestwa Niebios. Ofiara Jezusa była jedynym sposobem na to, by pokonać oddzielający nas od Boga grzech i pojednać się z Nim. Jezus przyjął nasz grzech, żeby ponieść należną nam karę i zmarł za nas na krzyżu. Dlatego też każdy, kto uwierzy w Niego, zostanie usprawiedliwiony, zbawiony i stanie się prawdziwym chrześcijaninem. Bóg będzie patrzył na Ciebie przez pryzmat Jezusa i nie będzie dostrzegać Twojego grzechu. To właśnie darmowy podarunek, jaki Bóg przygotował dla każdego z nas. To właśnie jest cudowna Boża łaska: Niewinny został poświęcony, żeby winni mogli zostać usprawiedliwieni.

"Gdyż jesteście zbawieni łaską z powodu wiary; i to nie z was, Boga to dar." (Efezjan 2, 8)

"Ale tym, którzy Go przyjęli, dał im moc stać się dziećmi Boga, owym wierzącym co do Jego Imienia." (Jana 1, 12)

Kiedy Jezus został ukrzyżowany, obok Niego wzniesiono krzyże dla dwóch innych mężczyzn. Jeden z nich wyznał Jezusowi, że jest nie tylko grzesznikiem, ale i zatwardziałym przestępcą.

Zwrócił się do Jezusa, mówiąc: "Panie, pamiętaj o mnie, gdy wejdziesz do Twojego Królestwa." Jezus odpowiedział: "Zapewniam cię, dziś będziesz ze Mną w raju." (Ewangelia Łukasza 23,42-43)


[Więcej]