logo

Støtte evangeliseringen

Dette evangeliseringsarbeidet består i hovedsak av å dele ut løpeseddeler og komme i kontakt med mennesker på gatene i forskjellige byer og tettsteder.

Arbeidet baserer seg på privat engasjement og ressurser og er ikke sponset av noen organisasjon eller kristent fellesskap.

Hvis du ønsker å støtte evangeliseringen så kan du gjøre dette gjennom forbønn.
Eller du kan støtte evangeliseringen ved å gi en donasjon for å avhjelpe reisekostnadene. I tilfelle en donasjon, da ta kontakt og du vil motta nødvendig informasjon.

bilde

Hvis du ønsker å være en del av evangeliseringsarbeidet, så kan du bli med i utdelingen av løpeseddelen eller være en lokal kontakt som andre kan henvende seg til. I så tilfelle, da ta kontakt.

En enkel måte å delta i evangeliseringsarbeidet, er å åpne den følgende PDF filen, kopiere og lime denne som et billede direkte på en E-mail og sende denne til andre, helst til så mange som mulig. Sørg bare for at adressen (http://www.jcstreetmission.com/ChristianityReligions.asp?art=10) til web siden; "Kristendom - religioner", er inkludert og angitt på toppen av E-mailen, helst overfor "The Crossroad" billedet. Ta gjerne med teksten; Vennligst send denne E-mailen videre til andre, eller lignende.

Last ned bilde (7,6 mb)