logo

Sikkerhetsnettet

Å vende seg til Jesus kan sammenlignes med en person som går på en tynn vaierline høyt over bakkenivå (som en linedanser på sirkus) og som så velger å bruke et sikkerhetsnett under linen. Uten sikkerhetsnettet vil et fall ha katastrofale følger. Men med nettet under seg vil ingen skade skje om personen gjør et feiltrinn og faller. Sikkerhetsnettet vil ta imot og det er bare å stå opp forsette.

Jesus er dette sikkerhetsnettet og intet fall, hvor stor fallhøyden enn er, kan ødelegge dette nettet.

bilde

"Men der synder ble stor, ble nåden enda større." (Romerne 5, 20)

"Så er det da ingen fordømmelse for dem som er I Kristus Jesus." (Romerne 8, 1)

Men uten sikkerhetsnettet, uten Jesus, skal hver eneste synd og feiltrinn et menneske har gjort, gjøres regnskap for på Dommens dag, det vil si den dagen Gud skal dømme menneskene. Utgangen vil blant annet innebære en evig atskillelse fra Guds kjærlighet og hans rike, ifølge Bibelen. Jesus erklærte:

"Hvert unyttig ord menneskene sier, skal de svare for på dommens dag." (Matteus 12, 36)

"Og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans åsyn som vi skal stå til regnskap for."(Hebreerne 4, 13)

"Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham." (Johannes 3, 36)

"Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv." (Matteus 25, 46)