logo

Kun en vei

Jesus er den eneste veien til Gud, ifølge Bibelen. Det finnes ingen annen vei. Du kan leve et moralsk godt liv, utføre mange gode gjerninger, men dette vil ikke bringe deg nærmere Gud. Du vil fremdeles ha synd i tanker og sinn selv om du ytre sett er en hyggelig og snill person. Du vil ikke være i stand til å rettferdiggjøre deg selv overfor Gud eller komme inn i et sant forhold til ham uten Jesus ved din side. Du må erkjenne at du er en synder og at du behøver hans offer for dine synder.

bilde

Jesus sa: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg." (Johannes 14, 6).

"Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn (Jesus) som vi kan bli frelst ved." (Apostlenes gjerninger 4, 12)

"Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss." (1. Johannes 1, 8)

"Men vi vet at mennesker ikke blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever (De Ti Bud), men bare ved troen på Jesus Kristus." (Galaterne 2, 16)

"For alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus." (Romerne 3, 23-24)