logo

Livet som du lever nå er ikke engang et sekund av evigheten, men hva du velger å tro i dette livet, bestemmer hvor du vil tilbringe resten av evigheten. Dette er det viktigste valget du noensinne må ta stilling til og det bør derfor vurderes grundig.

Hva skal til?

En ung kvinne spurte, etter å ha mottatt løpeseddelen; "Hva skal til for å bli en kristen?" Å bli en kristen handler ikke om hva du må prestere og hva du skal gjøre, men om hva Gud har gjort og prestert for deg. Følgende ord er fra Bibelen:

"For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv". (Johannes 3, 16)

"Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Apostelen Paulus svarte ham: Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst" (Apostlenes gjerninger 16, 30-31& 33)

Gud har gjort frelsen så enkel for oss at hvem som helst kan få del i den. Hvis du velger å tro på Jesus, vil Gud bli din Far og du blir hans kjære barn og får del i hans himmelske og evigvarende rike. Den eneste måte Gud kunne bringe mennesket tilbake til ham på, var gjennom Jesus sitt offer for våre synder, da syndene våre skilte oss fra ham. Men Jesus, som var uten synd, var villig til å ta straffen for våre synder og dø for dette på korset. Og enhver som velger å tro på ham er derved rettferdiggjort, frelst og en sann kristen. Gud ser deg da gjennom Jesus og da er du uten synd og skyld i hans øyne. Det er en gratis gave fra Gud til hver og en av oss. Dette er hans utrolig nåde; den Uskyldige ble ofret for å rettferdiggjøre de skyldige.

bilde

"For av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave." (Efeserne 2,8)

"Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn." (Johannes 1,12)

Da Jesus ble korsfestet, ble to andre korsfestet sammen med ham, en på hver side. En av dem erkjente at han ikke bare var en synder men også en hardbarket kriminell.

Han sa: Jesus husk på meg når du kommer i ditt rike! Jesus svarte: Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i Paradis." (Lukas 23, 42-43)


[mer]