logo

Hvorfor en advarsel?

Noen spør hvorfor budskapet er uttrykket som en advarsel. Vil ikke det bare skremme mennesker bort?

Alle mennesker har rett til å vite konsekvensen av å vende Gud ryggen. Det skal fortelles at Gud er en kjærlig Far for alle dem som har mottatt Jesus som sin frelser, men det må også påpekes at de som vender ham ryggen, vil en dag møte ham som Dommeren. Og da vil det ikke være noe valg, ingen mulighet for å angre seg. Bibelens evangelier taler om to alternative utganger etter døden; Guds rike eller et sted med håpløshet og lidelse. Jesus sa:

bilde

"Frykt ikke dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete." (Matteus 10, 28)

Dette er en sterk advarsel. Sammenlignet med disse ordene er advarselen på løpeseddelen svært mild. Både advarselen og løsningen må formidles og så er det opp til hver enkelte å gjøre sitt eget valg.

En kvinne som mottok løpeseddelen kommenterte etter å ha lest budskapet;
"Men jeg er en lykkelig ateist". Så forsiktig som mulig fortalte jeg henne at hun ikke ville føle det slik den dagen hun våknet opp på den andre siden. Hennes perspektiv inkluderte bare livet her og nå og hun mente at hun ikke trengte Gud eller Jesus for å være lykkelig. Det kan så være, men dette livet er kort og Jesu offer handler om langt mer enn bare lykken her og nå. Av hele mitt hjerte håper og ber jeg at hun vil ta advarselen alvorlig og ta imot frelsen i Jesus.

"I dag, om dere hører hans røst, så forherd ikke deres hjerter..." (Hebreerne 3, 7-8)