logo

Løpeseddelen

ADVARSEL!
Våg ikke å vende Gud ryggen.
En dag skal du møte ham ansikt til ansikt. Snu om og søk Jesus Kristus før det blir for sent. I troen på ham, får du syndenes tilgivelse og fred med Gud:

”For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”
(Joh. 3,16; Bibelen)


[Hvorfor en advarsel?]