logo

Hvilken kirke?

Denne evangeliseringen er tverrkirkelig og representerer ikke et ensartet kirkesamfunn eller en organisasjon, men proklamerer sammen med alle de store kirkesamfunnene at Jesus er verdens frelser. Kristne fra alle kirkesamfunn som tror på Jesus er mine brødre og søstere.

Den sanne kirken er i realiteten ikke en synlig kirke som kan oppserveres fysisk. Den sanne kirken er usynlig og bor på innsiden av dem som tror på Jesus som sin frelser. I denne kirken er det mange protestanter, evangeliske, anglikanske, katolikker, ortodokse etc og til og med medlemmer som ikke tilhører noe synlig kirkesamfunn i det hele tatt. Denne usynlige kirken er Guds rike her på jorden og Guds Ånd bor i hjertet til dem som er en del av denne kirken, ifølge Bibelens ord.

Jesus sa: "Guds rike kommer ikke på en slik måte at dere kan se det med øynene. Heller ikke skal de si: Se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere." (Lukas 17, 20-21)

bilde

Det må allikevel anbefales på det sterkeste at alle kristne i tillegg bør tilhøre en god kristen menighet/kirke; dele fellesskapet med andre kristne, dele Guds ord, nattverden etc.

Denne evangeliseringen tar sterk avstand fra sekterisk kirkesamfunn som legger til eller trekker fra ordene i Bibelens evangelier og som benekter at Jesus alene er den eneste veien til Gud.