logo

Være en kristen

Å tro på Jesus som frelseren, rettferdiggjør et menneske ett hundre prosent. Det Gud krever av deg har han derved gitt deg som en gratis gave gjennom Jesus soningsoffer for våre synder.

Men det er også Guds vilje at en som så er blitt en kristen skal vokse og gjøre fremskritt; vende seg bort fra det som er galt og bli mer lik Jesus. Ikke med den hensikt å bli rettferdig innfor Gud og frelst, for det kan du ikke oppnå av deg selv og som en kristen har du allerede fått dette som en fri gave. Men fordi du er frelst, i takknemlighet til Gud og Jesus som ufortjent har frelst deg.

bilde

Å vokse som en kristen kan ofte føles som to skritt frem og et tilbake og noen gang i to skritt tilbake og et skritt frem. Det viktige er alltid å holde seg nær Jesus og aldri forsøke å skjule noe for ham. Hvis du har gjort noe du vet er galt, da erkjenn dette og be om hans tilgivelse. Jesus vil være ditt sikkerhetsnett. Og du vil behøve ham så lenge som du lever.

"Hva skal vi da si? Skal vi forsette å synde, for at nåden kan bli enda større? Slett ikke!...Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden." (Romerne 6, 1 & 14)

Jesus sa: "Jeg er vintreet, og dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre." (Johannes 15,5)

"Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett." (1.Johannes 1, 9)

Vi vil på det sterkeste anbefale at du også blir med i en god kristen meinighet i ditt lokale område; at du får felleskap med andre kristne, får dele Guds ord, nattverden etc.