logo

Vitner til oppstandelsen

Det eneste offeret Gud har akseptert for menneskenes synder er Jesus sitt offer på Golgata. Og han bekreftet dette ved å la Jesus gjenoppstå fra døden den tredje dagen.

Apostelen Paulus refererer til over 500 personer som fikk møte Jesus etter hans oppstandelse, utenom hans nære disipler. De fleste av disse levde i etterfølgende 25 år og kunne bevitne dette (1.Korinter 15, 6). Enda flere personer bevitnet hans død, deriblant Romerne som utførte selve korsfestelsen.

bilde

Etter oppstandelsen sa Jesus til disiplene: "Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og I Salmene. Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og sa til dem; Slik står det skrevet: Kristus skal lide og stå opp fra de døde tredje dag og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere er vitner om dette." (Lukas 24, 44-48)

Tomas, en av de tolv, var ikke sammen med disiplene den første gangen Jesus kom til dem etter oppstandelsen. "Vi har sett Herren, sa de til ham. Men han sa: Dersom jeg ikke får se naglemerket i hendene hans og får legge fingeren i det og stikke hånden i hans side, vil jeg ikke tro.
Ãtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Tomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket; han stod midt iblandt dem og sa: Fred være med dere. Så sier han til Tomas: Kom med fingeren din og se mine hender, og kom med hånden og stikk den i min side. Vær ikke vantro, men troende! Min Herre og min Gud! sa Tomas. Jesus sier til ham: Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser og likevel tror."
(Johannes 20, 24-29)