logo

Forutsigelser om Jesus

Jesu død og oppstandelse var forutsagt av Jesus selv flere år før det skjedde.
Hans liv, død og oppstandelse var også forutsagt mange hundre år tidligere av Guds profeter. Det er totalt 48 profetier i det Gamle Testamentet om Frelseren/Messias, Gud lovet å sende til verden.

Et eksempel er fra profeten Jesaja som levde ca 700år før Jesus Kristus ble født som menneske (følgende er bare noen få sitat fra originalen):

bilde

“Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham."(Jesaja 53, 4-6)


[Svært detaljerte profetier]