logo

Kristendom - religioner

Hovedforskjellen mellom kristendom og andre religioner:
Mens de fleste religioner handler om menneskets eget forsøkt på å oppnå et høyere gudommelig mål gjennom personlig oppofrelse, så handler kristendommen om det motsatte, om Gud som elsket verden og som ofret sin Sønn for å frelse hver enkelt.

bilde